Margriet Brink stelt zich voor

Margriet is een integere, sportieve vrouw. Tot haar kwaliteiten behoren empathie en ze is begaan met mensen. Margriet is zorgzaam en betrouwbaar. Mensen voelen zich snel op hun gemak bij haar. Margriet kan goed luisteren, schat situaties goed in en kan bijna intuïtieve observatie en analyse maken van mensen en problemen in het bewegingsapparaat.

Ervaringen en opleidingen van Margriet

Margriet is geïnteresseerd in sport met name de paardensport daarnaast is ze ook altijd
geïnteresseerd in het menselijk lichaam. Als Life Coach en Stress counselor heeft ze
meerdere jaren mensen begeleid op het mentale vlak. Vanaf 2018 is ze gaan studeren
bij de academie Qing-bai. Inmiddels is ze afgestudeerd en gediplomeerd met de
Westerse Medische basiskennis, Shiatsu-Therapie, Acupunctuur en Tui Na. Vanuit
beroepsverenigingen worden jaarlijks meerdere bijscholingen en nascholingen gevolgd.